Amaç
   Süre
   Son Kayıt
   Koşullar
   Eğitimci
   Seminer İçeriği
 

Girişimciler ve Orta Kademe Yöneticilere Yönelik
Muhasebe İşlemleri ve Vergisel Sorumluluklar

AMAÇ Orta kademe yöneticilerin/yönetici adaylarının ve girişimcilerin şirketler hukuku, vergi hukuku ve muhasebesel sorumlulukları noktasında bilgilenmelerini hedefleyen sıkıştırılmış bir programdır. Bir işletmenin maliyeye, SSK'ya ve resmi dairelere karşı sorumluluklarının aktarılması ve bu sorumluluklarıyla bağlantılı olarak yapmaları gereken işlemlerinin aktarılmasının yanı sıra temel muhasebe bilgi ve belgeleri de uygulamalı olarak aktarılacaktır. Program meslekten muhasebeci olmayan ancak bir işletmenin muhasebe süreçlerini öğrenmek isteyen kişileri hedef kitlesi olarak tanımlamaktadır.

SÜRE 8 Tam Gün (4 Hafta sonu) 64 Saat
        (Cumartesi, Pazar günleri Saat: 09:00 – 17:00 arası)

SON KAYIT Programın başlangıç tarihinden 1 hafta önce kayıtlar kapatılmaktadır.(Kontenjan her grup için 20 kişi ile sınırlı tutulmaktadır.)

KOŞULLAR Ödeme koşulları hakkında lütfen eğitim koordinatörlüğümüz ile temasa geçiniz: info@dtr.com.tr

Uygulama örnekleri ile beraber ders kitapları ve coffee-break ikramları da ücrete dahildir.
Seminerler, İstanbul Conti Hotel'de (Mecidiyeköy) yapılmaktadır.

EĞİTİMCİ NEVZAT ERDAĞ (Mali Müşavir)

1967 yılında Kars'ta doğdu...
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdi...
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programına Katıldı...
Mali Müşavir, Eğitimci, Yazar, Yönetim Danışmanı...
Halen farklı sektörlerde firmaların müşavirliğini ve onlarca firmanın yönetim danışmanlığını yapmakta...


Yayınlanmış mesleki kitapları;

1. Türk vergi sistemi (vergi suç ve cezaları vergi avantajları)
2. Denetim müessesesi(mali denetim)
3. Tekdüzen hesap planı
4. Marka patent
5. Elektronik ticaret(hukiki, vergi ve elektronik boyutu ile)
6. Şirketler
7. Kayıt dışı kara para yolsuzluk

Yayınlanmış diğer eserleri
1. Can özüm (Şiir)
2. Sahibini bilen şiirler(Şiir)
3. Duygularla söyleşi (makaleler)


Yayınlanmış makaleler
1. Sosyal içerikli 15
2. Mesleki 20

SEMİNER İÇERİĞİ

•  ŞİRKET KURULUŞU VE FONKSİYONLARI / ŞİRKETLERE GENEL BAKIŞ

•  Şirket İşlemleri, Kuruluş, Tasfiye ve Birleşme Uygulamaları

•  Kişilik Tanımlaması –Gerçek Kişi / Tüzel Kişi-

•  Vergisel Mükellefiyet Tanımlaması

•  Gelir Vergisi Mükellefiyeti, Kurumsal Mükellefiyet

•  Şirketlere Genel Bakış (Adi Şirket, Adi Komandit Şirket, Anonim Şirket, Komandit Şirket, Kolektif Şirket, Limited Şirket, Yabancı Uyruklu Şirket)

•  Örnek Uygulama I (Tüm İşlemleri ile Limited Şirket Kuruluşu)

İŞ HUKUKU VE PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ

•  İşe Giriş, İşten Çıkış, Ücretli İzin

•  İhbar Önelleri ve İhbar Tazminatı

•  Hizmet Akdi, Fesih ve Şartları

•  Kıdem Tazminatı

•  İş Kur Uygulamaları ve İşsizlik Sigortası

•  Asgari Ücret Kavramı ve İşçinin Firmaya Olan Maliyeti

•  SSK Mevzuatına Bakış, İşçi-İşveren İlişkileri ve Sorumluluklar

•  Örnek Uygulamalar (İşçi Maliyetlerinin Hesaplanması)

  YÖNETİME MALİ AÇIDAN BAKIŞ ve MUHASEBE İŞLEMLERİ

  TEMEL MUHASEBE

•  Temel Muhasebe Uygulamaları

•  Tek Düzen Hesap Planı

•  Muhasebenin Temel Kuramları

•  Belgeden Bilançoya İş Akışları

•  Dönem Sonu İşlemleri

•  Yeniden Değerleme, Amortisman Yöntemleri, Reeskont

•  Finansman Gider Kısıtlaması, Kar Zarar Hesapları

•  Kar Dağıtımı ve Muhasebe Süreci

•  Beyanname Düzenlerken Dikkat edilecek Hususlar

•  Ücret Bordrosu Hazırlama

•  Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerine Genel Bakış

•  Muhasebede Sık Yapılan Hatalar

•  Örnek Uygulama (Muhasebe Kayıtlarına Örnekler)

  VERGİ HUKUKU

•  Vergi İdaresinin Yapısı

•  Vergi Suç ve Cezaları ve Kurtulma Yolları

•  Vergi Avantajları

•  Vergide Denetim ve Dikkat Edilecek Hususlar

  MUHASEBEYE FİNANSAL BAKIŞ VE MALİ TABLOLAR

•  Bilanço

•  Gelir-Gider Tablosu

•  Mali Tablolar Analizinde Kullanılan Teknikler

•  Yöneticinin Muhasebeden Beklentileri

•  Yöneticinin Mali Tablolara Yönelik Bilmesi Gerekenler