Uzmanlık Programları

Bir konuyu her yönüyle teorik boyutun yanı sıra uygulamalı olarak aktardığımız meslek edinmeye yönelik uzmanlık programlarımızın en popüler olanı ve DTR Danışmanlık dendiğinde akla geleni "Dış Ticaret Uzmanlık Programı"dır. Bu programda dış ticaret, bütün yönleriyle bütünsel bir bakış açısı içinde uygulamalı olarak katılımcılara öğretilmektedir.

Programın farklarını kısaca şöyle sıralamak mümkündür:

 • Tamamen orijinal belgeler eşliğinde ihracat-ithalat örnekleriyle eğitim verilmektedir.
 • Kurs mantığından çok işyeri ortamı sağlanmaya çalışılmaktadır.
 • Hukuki bir bakışaçısı kazandırılmaktadır.
 • Katılımcılara eğitimden sonra ihracat ve ithalatı tek başlarına yapabilme ve karşılaşacakları her konuda yorum yapabilme yeteneği kazandırılmaktadır.
 • Operasyonel süreçlere ticari bir vizyonla da yaklaşılmaktadır.
 • Dış ticaret girişimciliğini destekleyici bir bakışaçısı verilmektedir.
 • Yoğun bir doküman desteği ve mevzuat kitapçıkları takdim edilmektedir.
 • Otel ortamında şık ve rahat bir atmosfer yaratılmaya çalışılmaktadır.
 • 15 kişilik gruplar halinde interaktif bir eğitim ortamı yaratılmaktadır.
 • Data-show tekniği kullanılmaktadır.
 • Eğitimlerden önce tanıtım programı düzenlenerek katılımcı adaylarının eğitim ortamını, ders notlarını görmeleri ve eğitimciyle tanışmaları imkanı sağlanmaktadır.

Daha aydınlatıcı bilgi için lütfen aşağıdaki içerik bilgilerinin yanı sıra referanslar , yorumlar, eğitim ortamından görüntüler bölümlerini ziyaret ediniz. Detaylı bilgi için eğitim koordinatörlüğümüz ile temasa geçerek eğitimci Ali Dölek ile özel görüşme için randevu alabileceğinizi hatırlatmak isteriz.